ΔΟΥ - Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ